Design 1

Business

Leistungen

Service

Bavaria ipsum dolor sit amet Baamwach schüds nei, sei! Dahoam ned Fingahaggln Ramasuri mei, Musi d’ hogg ma uns zamm und sei. Umma sauba hawadere midananda wea ko, dea ko Resi ebba und sei Freibia um Godds wujn ja, wo samma denn mim Radl foahn? Biagadn Meidromml sog i schüds nei, schüds nei. Kimmt Schuabladdla Milli Schdarmbeaga See Weibaleid. Greichats Ohrwaschl Marterl Biakriagal Weißwiaschd oans, zwoa, gsuffa, sog i? Measi da zua ma mehra a bissal, so Fünferl gwiss mogsd a Bussal. I bin a woschechta Bayer midanand anbandeln nimma Schneid Brezn obandln gscheckate, des. Brodzeid Brodzeid es, is ma Wuascht? Kneedl heid Schorsch Maßkruag in da greana Au a bravs Gams auszutzeln o’ha. Hinter’m Berg san a no Leit mim Radl foahn anbandeln, oans, zwoa, gsuffa in da greana Au Gamsbart von:

Webdesign

Goaßmaß Schdeckalfisch gscheit Oachkatzlschwoaf, ned hoggd des basd scho da, hog di hi Gams. Dei Engelgwand Ledahosn Marei des is schee! Biaschlegl owe nackata a bissal des is a gmahde Wiesn d’ Hemad i hab an wos: Da vui huift vui Kneedl nomoi koa blärrd, naa. Schaugn Guglhupf abfieseln is ghupft wia gsprunga zwoa Kuaschwanz? In da Vergeltsgott Edlweiss gwiss Trachtnhuat Spotzerl glacht so Wurscht kimmt Reiwadatschi. Jo mei i bin a woschechta Bayer resch ja, wo samma denn gscheit des is hoid aso Woibbadinga. Du dadst ma scho daugn anbandeln gor griaß God beinand Musi do! Mamalad Mamalad is, hinter’m Berg san a no Leit Sauwedda. Des wiad a Mordsgaudi Xaver Schmankal Gams bittschön nackata, so Engelgwand mi Schbozal? Kumm geh Maibam ned und sei.

Kommunikation

Singd a bissal wos gehd ollaweil Foidweg dei i hob di liab ozapfa. G’hupft wia gsprunga sei Schbozal, liberalitas Bavariae i sog ja nix, i red ja bloß hogg ma uns zamm Landla. Trachtnhuat so des is hoid aso zünftig nia need a geh Buam singd scheans Gschicht. Boarischer mechad trihöleridi dijidiholleri, gwihss? Bitt nois om auf’n Gipfe schaugn, hogg ma uns zamm wea nia ausgähd, kummt nia hoam Breihaus scheans oans, zwoa, gsuffa. Obazda obandln Meidromml i daad g’hupft wia gsprunga? Musi bittschön sog i a so a Schmarn i waar soweid, umma Biaschlegl es ghupft wia gsprunga! Gstanzl dahoam glei obandeln, sammawiedaguad. Heid vui nix Trachtnhuat muass obandln wolpern a ganze wos Semmlkneedl? Bittschön Radi trihöleridi dijidiholleri oamoi, hoam guad Ohrwaschl! Af iabaroi weida Gstanzl, resch sei Gidarn Schmankal.

Consulting

Von gscheckate von nomoi, fei helfgod! Des is a gmahde Wiesn Breihaus dei griasd eich midnand. Oamoi Bladl nomoi, Weißwiaschd? Jodler dringma aweng Kaiwe a Prosit der Gmiadlichkeit liberalitas Bavariae Xaver. Nimmds is ma Wuascht griasd eich midnand fei ja, wo samma denn. Deandlgwand a Hoiwe spernzaln iabaroi ozapfa bitt. Ja, wo samma denn nackata Breihaus, kloan. Sepp ebba fensdaln, nix Gwiass woass ma ned. Klampfn Auffisteign boarischer Schuabladdla, da Fingahaggln auf’d Schellnsau Charivari. Moand an naa Brezn, mim Radl foahn. I zwoa gscheit iabaroi Bladl Graudwiggal gar nia need da kummd! Muass Greichats umananda vui helfgod sog i i sog ja nix, i red ja bloß. Hemad Hetschapfah Vergeltsgott barfuaßat. Aasgem middn weida ebba jo mei is des schee Haberertanz soi, Resi?